آنچه باید قبل از انجام سیتی اسکن بدانید

مراجع عزیز

سلام

اطلاعات زیر شما را کمک میکند تا با کاری که قرار است در این قسمت برای شما انجام شود آشنایی بیشتری پیدا کنید.

از آنجایی که هر نوع آزمون سیتی اسکن مستلزم پرتو گیری بیمار می باشد ، لذا برای انجام آن :

1- اولین و اصلی ترین قدم آن است که نسخه حاوی درخواست شما حتما ممهور به مهر پزشک متخصص مرتبط باشد.

(منظور آن است که بعنوان مثال درخواست سیتی اسکن ریه فقط با مهر متخصص داخلی و متخصص ریه قابل انجام است و مهر متخصص ارتوپدی مورد تایید بیمه ها نمی باشد و یا درخواست سیتی اسکن گوش داخلی فقط با مهر متخصص مغز و اعصاب یا گوش و حلق و بینی پذیرفته میشود و با مهر پزشک عمومی و یا حتی متخصص گوارش مورد تایید قرار نمی گیرد.)

2- قدم بعدی مراجعه به پذیرش سیتی اسکن و تعیین نوبت(درصورت لزوم) و سپس انجام مراحل مالی و اداری است.

عموما انجام درخواست هاس سیتی اسکن بدون تزریق از هر ناحیه نیازمند تعیین وقت قبلی نمی باشد اما برای جلوگیری از اتلاف وقت بهتر است هماهنگی های لازم با پذیرش انجام پذیرد.

درخواست های سیتی اسکن با تزریق حتما نیازمند تعیین وقت قبلی و دریافت آمادگی های لازم می باشد که پذیرش واحد مربوطه شما را به کارشناس ارشد ارجاع داده و راهنمایی های لازم توسط ایشان داده میشود.

3- در طول مدت پذیرش فرمی در اختیار شما قرار می گیرد که صحت اطلاعات درج شده در مورد بیمار اعم از اطلاعات شخصی و شرح مختصر بیماری بسیار مهم و ضروری است.

4- پس از اتمام مراحل پذیرش و امور اداری و مالی منتظر می مانید تا کارشناس مربوطه شما را صدا بزند.

5- منطقه مورد عکس برداری بایستی عاری از هر گونه شیء فلزی خارجی و متحرک باشد و در صورت وجود حتما از شما خواسته میشود آنها را خارج و در صورت لزوم لباس های خود را تعویض نمایید و جهت حفظ بهداشت فردی و جلوگیری از انتقال آلودگی توصیه میشود از لباس های یک بار مصرف تحویلی استفاده نمایید.

6- زمان انجام سیتی اسکن کوتاه است لذا بدون هیچگونه نگرانی می توانید به سرعت مورد آزمون قرار بگیرید.

7- تصویربرداری سیتی اسکن به صورت مقاطع ظریف از ناحیه مورد بررسی می باشد که از 2 تا 10 میلی متر متغیر است لذا عدم حرکت در طول تصویربرداری و در بعضی موارد حبس تنفس برای لحظاتی کوتاه ضروری بوده و در غیر این صورت تصاویر با اشکال مواجه خواهد شد ، بنابراین همکاری همه جانبه بیمار از لوازم اصلی کار می باشد. در طول مدت تصویربرداری بایستی کاملا بدون حرکت روی تخت دراز کشیده و در وضعیتی که کارشناس مربوطه شما را قرار میدهد تا پایان کار باقی بمانید. هرگونه حرکات خواسته یا ناخواسته مانند عطسه ، سرفه ، حرکات دست یا پا و یا... موجب اختلال در تصویربرداری میگردد.

8- تصویربرداری سیتی اسکن با استفاده از اشعه ایکس می باشد لذا داشتن همراه جز موارد خاص به هیچ وجه توصیه نمیشود.

9- افرادی که انجام آزمایش شما را به عهده دارند دارای حداقل مدرک لیسانس در رشته تکنولوژی پرتوشناسی یا تصویربرداری بوده و مسئولیت ایشان تهیه تصاویر مناسب طبق درخواست پزشک معالج شما می باشد ، لذا از درخواست هرگونه توصیه های درمانی و تشخیصی توسط ایشان خودداری فرمایید و نظر قطعی را از پزشک معالج خود جویا شوید.

10- تصاویر تهیه شده پس از انجام کار طی زمان مشخصی آماده و ثبت در روی کلیشه شده و تحویل پزشک متخصص تصویربرداری جهت ارائه گزارش تخصصی میشود و این عمل نیازمند فرصتی مناسب است که توسط متصدی پذیرش به اطلاع شما رسانده میشود.

11- پس از آماده شدن گزارش ، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی شده و می توانید برای دریافت آن به مرکز مراجعه نموده و یا از طریق لینک مربوطه بدون مراجعه به مرکز آن را دریافت نمایید.