آنچه قبل از انجام سنجش تراکم بهتر است بدانید

پذیرش

-در این قسمت نیاز به تعویض کامل لباس ندارید و همین که در قسمت مورد سنجش مانند سر استخوان ران ، کمر و مچ دست ، هیچگونه وسایل فلزی از قبیل کمربند ، زیپ ، دکمه و... نداشته باشید کافی است.

-در این قسمت در صورتیکه بیمار دارای وزن بیش از 100 کیلوگرم و یا دارای شکم بزرگ باشد ، از کیفیت تصویرهای بدست آمده کاسته شده لذا از نتیجه سنجش زیاد مطمئن نیستیم لذا از پذیرش بیماران بیش از 100 کیلوگرم معذوریم.

در صورت اتمام عملیات پذیرش شما روی تخت مخصوص سنجش تراکم که از قبل برای هرمریض یک بار کالیپره میشود دراز کشیده و پس از تنظیم و نقطه یابی کارشناس کار آغاز میشود . قسمتی از دستگاه که روبروی صورت شما قرار دارد و از قسمت پایین بدن شروع به حرکت کرده و خط به خط ناحیه مورد مطالعه را مورد اسکن قرار میدهد. در طول اسکن باید کاملا بی حرکت باشید.

-درصورتیکه ناحیه مورد بررسی سر استخوان ران باشد بایستی هر دو پا را دراز کرده و انگشتان شست هر دو پا را به سمت یکدیگر بچرخانید تا با اعمال زاویه 15 درجه ای به استخوان ران در طولانی ترین ناحیه ، قابل بررسی باشد و در صورتیکه ناحیه مورد بررسی کمر باشد در حالت درازکش زانوهای خود را خم کرده و یک پد زیر زانوهای شما قرار می گیرد تا مهره های کمر در کمترین فاصله نسبت به تخت قرار گیرد و از انحنای آن کاسته میشود تا بررسی دقیق تر باشد.

-در صورتیکه ناحیه مورد بررسی مچ دست باشد ، روی صندلی نشسته و ترجیحا دست چپ خود را روی تخت در محل تعیین شده توسط کارشناس قرار میدهید سپس آنالیز تصاویر و نتایج بدست آمده توسط کارشناس مربوطه انجام گرفته و در پایان گزارش نتایج بدست آمده تحویل شما میگردد.

-کل این عملیات نیازمند بین 20 تا 30 دقیقه زمان میباشد لذا بردباری و همکاری شما در بهبود نتایج تصویربرداری حتما موثر خواهد بود.